Betalning och betalningsvillkor

Din anmälan är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas mot faktura. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2% per månad samt en påminnelseavgift på 60 kronor. Eventeffect Nordic AB tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura.

Mervärdesskatt

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.

Avbokning och överlåtelse

Fram till 15 dagar före utbildningens startdatum går det att avboka helt utan kostnad. Det går också att kostnadsfritt överlåta platsen till en annan person. Avbokningen måste göras skriftligen via mejl (academy@eventeffect.se) och blir giltig efter bekräftelse från Eventeffect Nordic AB.

14 dagar eller mindre före utbildningens startdatum går det att utan kostnad överlåta platsen till annan person eller flytta deltagandet till en senare utbildning som anordnas av Eventeffect inom tolv månader från denna utbildning startdatum. Överlåtandet eller bytet måste dock meddelas skriftligen (academy@eventeffect.se) senast två dagar före utbildningens startdatum och blir giltig efter bekräftelse från Eventeffect Nordic AB. Vid överlåtelse eller byte faktureras avgiften i samband med denna utbildning.

Reservation pga förändringar

Eventeffect Nordic AB förbehåller sig rätten att ställa in aktiviteten vid för få anmälda eller vid sjukdom hos kursarrangören. Om aktiviteten blir inställd tas genast kontakt med de anmälda deltagarna, och återbetalning sker av den inbetalda kursavgiften i dess helhet. Anmälningsuppgifterna sparas till senare tillfälle, och de anmälda kontaktas vid nästa tillfälle för aktivitet i samma ämne.