Har ditt företag rätt försäkring?

En företagsförsäkring är ett paket av olika försäkringsmoment som är lika för alla typer av företag oavsett inriktning eller verksamhet. En mekanisk verkstad har samma försäkring som en eventarrangör. Drabbas man av en brand- eller vattenskada på kontoret är väl detta OK. Men är det denna situation som du är orolig för?

De flesta eventföretagen är felförsäkrade!

Eventförsäkringar fick i uppdrag av SES att undersöka hur medlemsbolagen är försäkrade. Resultatet var tydligt! De allra flesta har en allmän företagsförsäkring som bara ber skydd för de vanligaste händelserna.

Hur tänker försäkringsbolagen?

Försäkringsbolagen tänker bara kollektivt och statistiskt dvs för att kunna bestämma en premie vill de kunna gå tillbaks 30-40 år i tiden för att se hur ofta olika typer av risker har inträffat för ett stort antal företag. Därför blir de naturligtvis konservativa och ointresserade att möta nya typer av verksamhet.

Eventförsäkringar

Sport- och Eventförsäkringar är ett bolag inom Söderberg & Partners. Vi är ett nischbolag som koncentrerar alla resurser för att utveckla försäkringar inom Sport och Event, säger Martin Nordlund. Som en del av Söderberg & Partner har vi unika möjligheter att få fram marknadsledande produkter för vår marknad.

Vad utmärker ett eventföretag?

Ett vanligt företag har ofta all verksamhet koncentrerad till ett eller två adresser. Försäkringen täcker bara händelser som inträffar på dessa angivna platser. Men det typiska för ett eventföretag är att de har sin verksamhet på många olika platser och När man är ute med sin verksamhet är man naturligtvis aktsam med sin utrustning. Den representerar ofta höga värden. Men att uppfylla försäkringsbolagens höga skyddskrav är ofta omöjligt då man befinner sig utanför sin kontorsmiljö. Denna verklighet har många eventföretag fått erfara då man fått avslag från försäkringsbolag vid skada.

Vad mer är unikt?
Ansvarsförsäkringen måste vara anpassad till eventföretagets verksamhet. Olycksfallsskydd för tillfälliga anställda, kunder och gäster skall också finnas. Transportskydd är viktigt.

Olika typer av merkostnader som kan uppstå för skadad utrustning eller om presentatörer eller andra nyckelpersoner blir sjuka är andra detaljer som är unika för en bra eventförsäkring. 

Rådgivning

Vi har hjälp många eventföretag och arrangörer genom den djungel av ansvarsklausuler och försäkringsbestämmelser som era kunder ställer upp i sina avtal. Vi rådgivare och stöder er så att ni är trygga i att ni har koll på läget då ett event drar igång.

Hur når man er?

Gå in på www.eventforsakringar.se  för att läsa mer om hur vi arbetar och kontakta oss för offert.

Eventeffects ambition är att hjälpa dig som arrangerar event, konferenser och seminarier till en enklare och effektivare vardag. För lyckade projekt behövs rätt hjälpmedel och leverantörer, vi listar här ett stort urval av marknadens aktörer av försäkringslösningar.